Uzlaştırmacı Sınavı Hazırlık + Soru Bankası ve Yenileme Eğitimi

Stok Kodu:
9786257595186
%25 indirimli
169,00TL
126,75TL
9786257595186
430265
Uzlaştırmacı Sınavı Hazırlık + Soru Bankası ve Yenileme Eğitimi
Uzlaştırmacı Sınavı Hazırlık + Soru Bankası ve Yenileme Eğitimi
126.75

2375 Çözümlü Soru + 5 Deneme Sınavı (500 Soru)

2021 AÇDB Uzlaştırma Kitabı içeriğine göre sorular

Öncelikle belirtmeliyim ki, bu kitap; sınava hazırlanırken başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağınız şekilde hazırlanmıştır. Kitaptaki sorular hazırlanırken; konuların mutlaka somut olaylara dayandırılarak, uygulamadan sorularla zenginleştirilmesine ve soruların ilgili mevzuat maddelerinin en güncel hali dikkate alınarak hazırlanmasına ve soruların yer aldığı kitabın ilgili bölümünde güncel mevzuata da yer verilmesine özen gösterilmiştir. Karmaşık gelebilecek tüm sorular için çözüm stratejisi yazılmış, akış şemaları ve tablolar ile de desteklenerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim kitabında, CMK ve Yönetmelikte yapılan son değişikliklerin bir kısmı yer almadığından; eğitim kitabı ile bu kitapta çelişen mevzuata rastladığınız da bu kitaptaki bilgileri dikkate alınız. Ayrıca, gerek duyduğunuzda; mevzuatta yapılan en son değişiklikler ilgili bölümlerine düzenli olarak işlendiği için ilgili mevzuatın en güncel halini mevzuat.gov.tr adresinden bulabilirsiniz.

Bu kitabın ilk bölümünde; uzlaştırma sürecinde karşılaşılan hukuk terimlere, kavramlara ve sıfatlara ilişkin sorulara yer verilmiştir. Özellikle hukuk fakültesi mezunu olmayan arkadaşlarımızın bunların birçoğu ile yeni karşılaşmaları gayet normaldir ancak bu hukuki kavramları doğru bir şekilde öğrenmeleri de çok önemlidir. Zira bu konu iyi öğrenilirse diğer konuların anlaşılması da kolaylaşacaktır.

Kitabın ikinci bölümünde; Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253-255. maddeleri ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Ceza Muhakemesi Uzlaştırma Yönetmeliği’nin her maddesi ve her fıkrasına sorular yazılmıştır.

Üçüncü bölümde, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabındaki her cümle analiz edilerek sorular yazılırken, kitabın içindekiler listesinde yer alan konu başlıkları ve alt başlıkları birebir bu kitaba yansıtılmıştır. Eğitim kitabının içindekiler listesi ile bu kitabın üçüncü bölümünde yer alan içindekiler listesi aynıdır. Eğitim kitabındaki her alt başlıkta yer alan konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için birden çok sayıda soru hazırlanmıştır. Soruların cevaplarının daha iyi anlaşılması amacıyla, çözüm stratejilerine, akış şemalarına, konu ile ilgili güncel mevzuata ve eğitim kitabındaki önemli görülen bilgilere CMHEK kısaltması ön başlığı ile bu kitapta yer verilmiştir.

Kitabın dördüncü bölümü ise; uzlaştırmacı sınavına hazırlanan adaylarla birlikte, halen faal olarak uzlaştırmacılık yapan meslektaşlarımıza Yenileme Eğitiminde ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin gerçek dosyalardan oluşan örnek belgelerle desteklenmiş rehber kaynak niteliğinde hazırlanmıştır. Bu bölümde; UYAP Uzlaştırmacı Portali, Tebligat, İstinabe konuları ve adım adım uzlaştırma bölümlerinde uygulamaya yönelik örnek sorulara ve uygulamadan örnek belge, evrak, form ve raporlara yer verilmiştir. Bu bölümde, son bölüme kadar öğrendiğiniz bilgilerin somutlaştırılması amaçlanmıştır. Bu kitap dışındaki, hali hazırda piyasada yayınlanmış hiçbir kaynakta bu bölümdeki konular bu detayda ele alınmamıştır.

Çalışmaya başlamadan önce bu kitabın beşinci bölümünde yer alan deneme sınavlarından herhangi birini, ikisini veya üçünü çözmeye çalışın. Cevaplarınızı başka bir kağıda yazın. Verdiğiniz cevapların tamamı yanlış olsa bile üzülmeyin zira bu ön test, sizin başlangıçtaki bilgi seviyenizi ölçmek amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Kitabın tamamına bir kez çalıştıktan sonra tekrar aynı test veya testleri (deneme sınavları) son test amaçlı bir kez daha cevaplamaya çalışın. İlk verdiğiniz cevaplarla sonraki cevaplarınızı karşılaştırın. Çözemediğiniz soruların olduğu konulardaki testleri tekrar çözün ve gerekirse eğitim kitabından ilgili konuyu bir kez daha okuyun. Bu kitabı üç kez okuduktan sonra deneme sınavlarındaki soruların tamamını cevaplandırabildiğinizi göreceksiniz. Daha da önemlisi uzlaştırmacılık müessesesine tüm detayları ile hakim olacaksınız. Bu kitap, sınava bizimle hazırlanan adayların %100 başarısı hedeflenerek hazırlanmıştır.

Kitapta nadiren de olsa, soruların birebir olmasa da farklı sözcüklerle tekrarlandığını göreceksiniz. Bunun iki nedeni vardır: Bunlardan birincisi; bu kitapta öğretim yöntemi olarak programlı öğretim yöntemlerinden küçük adımlar sistemi kullanılarak hazırlandığı için sorular ve mevzuat farklı bölümlerde tekrar edilerek pekiştireç olarak kullanılmıştır. İkinci nedeni ise; kitapta önce Kanun ve Yönetmeliğin her maddesine ayrı bir bölümde soru yazılması, arkasından da sınavda konularından sorumlu olduğunuz ve bu kitapta temel kaynak olarak kabul edilerek soru hazırlanan, Uzlaştırmacı Eğitim kitabının farklı yazarlarının benzer konulara kitabın farklı bölümlerinde tekrar yer vermeleridir.

Bu kitabı dikkatlice çalıştığınızda testlerini çözdüğünüz her konuyu çok iyi bir şekilde öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Ezbere dayalı bir öğrenme yerine, uzlaştırmacılık müessesesinde verilen kararların nedenleri ve mantığının neler olduğu, çözüm stratejisi, tablolar ve mantıksal akış şemalarına yer verilerek anlatılmıştır.

Birincil amacımız, kitapta uygulamadaki tüm detaylara yer vererek uzlaştırmacılık müessesesinin doğru öğrenilmesini ve doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Bu yüzden soruların çok büyük bir kısmı uygulamada karşılaşılan gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmıştır. Bu kitaptaki sorular hazırlanırken verilen olay ve belge örneklerinde yer alan kişi ve yerler hayal ürünüdür. Verilen örneklerdeki dosyalarda gizlilik kuralına uyularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen çalışma yöntemlerine uyarak çalışan uzlaştırmacı adayları sınavda kesinlikle başarılı olacaktır. Kitabın son bölümündeki I.Deneme Sınavı, 2018 yılındaki Uzlaştırmacı Sınavında sorulan soruların konuları baz alınarak hazırlanmıştır. Bu size sınav hakkında genel bir fikir verecektir. Ancak, bu sınavın ilk sınavdan daha zor olacağını ve uygulamaya yönelik soruların ağırlıkta olacağını düşündüğümü ve daha dikkatli çalışmanız gerektiği belirtmek istiyorum.

2375 Çözümlü Soru + 5 Deneme Sınavı (500 Soru)

2021 AÇDB Uzlaştırma Kitabı içeriğine göre sorular

Öncelikle belirtmeliyim ki, bu kitap; sınava hazırlanırken başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağınız şekilde hazırlanmıştır. Kitaptaki sorular hazırlanırken; konuların mutlaka somut olaylara dayandırılarak, uygulamadan sorularla zenginleştirilmesine ve soruların ilgili mevzuat maddelerinin en güncel hali dikkate alınarak hazırlanmasına ve soruların yer aldığı kitabın ilgili bölümünde güncel mevzuata da yer verilmesine özen gösterilmiştir. Karmaşık gelebilecek tüm sorular için çözüm stratejisi yazılmış, akış şemaları ve tablolar ile de desteklenerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim kitabında, CMK ve Yönetmelikte yapılan son değişikliklerin bir kısmı yer almadığından; eğitim kitabı ile bu kitapta çelişen mevzuata rastladığınız da bu kitaptaki bilgileri dikkate alınız. Ayrıca, gerek duyduğunuzda; mevzuatta yapılan en son değişiklikler ilgili bölümlerine düzenli olarak işlendiği için ilgili mevzuatın en güncel halini mevzuat.gov.tr adresinden bulabilirsiniz.

Bu kitabın ilk bölümünde; uzlaştırma sürecinde karşılaşılan hukuk terimlere, kavramlara ve sıfatlara ilişkin sorulara yer verilmiştir. Özellikle hukuk fakültesi mezunu olmayan arkadaşlarımızın bunların birçoğu ile yeni karşılaşmaları gayet normaldir ancak bu hukuki kavramları doğru bir şekilde öğrenmeleri de çok önemlidir. Zira bu konu iyi öğrenilirse diğer konuların anlaşılması da kolaylaşacaktır.

Kitabın ikinci bölümünde; Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253-255. maddeleri ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Ceza Muhakemesi Uzlaştırma Yönetmeliği’nin her maddesi ve her fıkrasına sorular yazılmıştır.

Üçüncü bölümde, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabındaki her cümle analiz edilerek sorular yazılırken, kitabın içindekiler listesinde yer alan konu başlıkları ve alt başlıkları birebir bu kitaba yansıtılmıştır. Eğitim kitabının içindekiler listesi ile bu kitabın üçüncü bölümünde yer alan içindekiler listesi aynıdır. Eğitim kitabındaki her alt başlıkta yer alan konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için birden çok sayıda soru hazırlanmıştır. Soruların cevaplarının daha iyi anlaşılması amacıyla, çözüm stratejilerine, akış şemalarına, konu ile ilgili güncel mevzuata ve eğitim kitabındaki önemli görülen bilgilere CMHEK kısaltması ön başlığı ile bu kitapta yer verilmiştir.

Kitabın dördüncü bölümü ise; uzlaştırmacı sınavına hazırlanan adaylarla birlikte, halen faal olarak uzlaştırmacılık yapan meslektaşlarımıza Yenileme Eğitiminde ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin gerçek dosyalardan oluşan örnek belgelerle desteklenmiş rehber kaynak niteliğinde hazırlanmıştır. Bu bölümde; UYAP Uzlaştırmacı Portali, Tebligat, İstinabe konuları ve adım adım uzlaştırma bölümlerinde uygulamaya yönelik örnek sorulara ve uygulamadan örnek belge, evrak, form ve raporlara yer verilmiştir. Bu bölümde, son bölüme kadar öğrendiğiniz bilgilerin somutlaştırılması amaçlanmıştır. Bu kitap dışındaki, hali hazırda piyasada yayınlanmış hiçbir kaynakta bu bölümdeki konular bu detayda ele alınmamıştır.

Çalışmaya başlamadan önce bu kitabın beşinci bölümünde yer alan deneme sınavlarından herhangi birini, ikisini veya üçünü çözmeye çalışın. Cevaplarınızı başka bir kağıda yazın. Verdiğiniz cevapların tamamı yanlış olsa bile üzülmeyin zira bu ön test, sizin başlangıçtaki bilgi seviyenizi ölçmek amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Kitabın tamamına bir kez çalıştıktan sonra tekrar aynı test veya testleri (deneme sınavları) son test amaçlı bir kez daha cevaplamaya çalışın. İlk verdiğiniz cevaplarla sonraki cevaplarınızı karşılaştırın. Çözemediğiniz soruların olduğu konulardaki testleri tekrar çözün ve gerekirse eğitim kitabından ilgili konuyu bir kez daha okuyun. Bu kitabı üç kez okuduktan sonra deneme sınavlarındaki soruların tamamını cevaplandırabildiğinizi göreceksiniz. Daha da önemlisi uzlaştırmacılık müessesesine tüm detayları ile hakim olacaksınız. Bu kitap, sınava bizimle hazırlanan adayların %100 başarısı hedeflenerek hazırlanmıştır.

Kitapta nadiren de olsa, soruların birebir olmasa da farklı sözcüklerle tekrarlandığını göreceksiniz. Bunun iki nedeni vardır: Bunlardan birincisi; bu kitapta öğretim yöntemi olarak programlı öğretim yöntemlerinden küçük adımlar sistemi kullanılarak hazırlandığı için sorular ve mevzuat farklı bölümlerde tekrar edilerek pekiştireç olarak kullanılmıştır. İkinci nedeni ise; kitapta önce Kanun ve Yönetmeliğin her maddesine ayrı bir bölümde soru yazılması, arkasından da sınavda konularından sorumlu olduğunuz ve bu kitapta temel kaynak olarak kabul edilerek soru hazırlanan, Uzlaştırmacı Eğitim kitabının farklı yazarlarının benzer konulara kitabın farklı bölümlerinde tekrar yer vermeleridir.

Bu kitabı dikkatlice çalıştığınızda testlerini çözdüğünüz her konuyu çok iyi bir şekilde öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Ezbere dayalı bir öğrenme yerine, uzlaştırmacılık müessesesinde verilen kararların nedenleri ve mantığının neler olduğu, çözüm stratejisi, tablolar ve mantıksal akış şemalarına yer verilerek anlatılmıştır.

Birincil amacımız, kitapta uygulamadaki tüm detaylara yer vererek uzlaştırmacılık müessesesinin doğru öğrenilmesini ve doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Bu yüzden soruların çok büyük bir kısmı uygulamada karşılaşılan gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmıştır. Bu kitaptaki sorular hazırlanırken verilen olay ve belge örneklerinde yer alan kişi ve yerler hayal ürünüdür. Verilen örneklerdeki dosyalarda gizlilik kuralına uyularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen çalışma yöntemlerine uyarak çalışan uzlaştırmacı adayları sınavda kesinlikle başarılı olacaktır. Kitabın son bölümündeki I.Deneme Sınavı, 2018 yılındaki Uzlaştırmacı Sınavında sorulan soruların konuları baz alınarak hazırlanmıştır. Bu size sınav hakkında genel bir fikir verecektir. Ancak, bu sınavın ilk sınavdan daha zor olacağını ve uygulamaya yönelik soruların ağırlıkta olacağını düşündüğümü ve daha dikkatli çalışmanız gerektiği belirtmek istiyorum.

Garanti Bankası Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 126,75    126,75   
2 65,91    131,82   
3 44,79    134,36   
6 22,82    136,89   
9 15,49    139,43   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 126,75    126,75   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat